Thursday, November 01, 2012

Produktion ger värde, inte sedelpressen

Häromveckan publicerade jag tillsammans med Carl Anders Breitholtz och Jost Stricker Jørgensen en dansk version av Återindustrialisering ger framtidstro. Debattartikeln fick heluppslag i Jyllands-Posten och kompletterades med en passande illustration, vilken kan ses som digital faximil här.

Direktlänk (JP) till illustrationsbefriad Genindustrialisering giver fremtidstro.