Sunday, August 31, 2008

Under tiden på Gmail-chat: diskussionsdödaren

Johan: Vad göra vi med avfolkningsbygderna? Är vi tvugna att acceptera att ödemarkerna brer ut sig mellan stadsregionerna?
me: Nej, men svaret erhålls väl inte genom den frågan?
Självfallet kan man få igång verksamheter även på mindre orter i ett post-1960-tals Sverige, på vissa sätt är det säkerligen enklare där. Men det är ju aldrig lika enkelt som att klaga och tycka att ont i magen är en bättre lösning på problemet.
Det är väl lite märkligt att tro att en tänkande och dessutom välutbildad befolkning inte har något att bidra med till en global och lokal ekonomi.
"vi" som du ställer frågan förutsätter den största delen av lösningen sitter i Stockholm.
Vilket är fel, precis som frågan är felställd.
Du håller inte med?
Johan: Jo, diskussionen faller lite på det, tror jag.

Thursday, August 28, 2008

The Evils of Revolution

- What is Liberty without Wisdom and without Virtue?
It is the Greatest of all Possible Evils.
by Edmund Burke

In one of the world class bookstores in the area of Tottenham Court Road I recently discovered the third volume of the Penguin Books Great Ideas series. Not only was it a range of some rather interesting titles which should be proving a stimulating read, but the cover design of parts of the series itself was from out of this world. The one my eyes at once captured was a jacket designed by a gentleman named Alistair Hall, which is composed of the title in white capital letters with debossed print, making up the entire front on a grey background.

Penguin has published a 85 page selection of Reflections on the Revolution in France, which is Edmund Burke's both cerebral and emotional attack on the French Revolution. It was published in 1790, id est in the midst of the upheavals, where at least Burke himself would imagine having a bird's eye view upon the occurrences on the other side of the English Channel. It has been seen as a charge on the Enlightenment and analytical thought, and while that of course partly is true and deplorable, Burke's legacy is also one of a good reminder of reflection. A theory or ideology is not something that can be implemented without regard to the context, and any attempt of doing it in a hurry, Edmund Burke rightly predicted, risks leading to tyranny. As the father of conservatism he was not regressive, many would argue the opposite, but he argued the case of gradual change. A wisdom important to understand for all political animals.

Consider "you chose to act as if you had never been molded into civil society and had everything to begin anew. You began ill, because you began by despising everything that belonged to you": Learning appreciation for the giants upon whose shoulders we stand on is an essential part of growing up, even more so if one argues the case of political change. We owe this man quite some intellectual debt.

Tuesday, August 26, 2008

Behind me right now


There are strong reasons to believe that Alva actually is affected by listening to Beethoven's Symphony No. 9.

Monday, August 25, 2008

Millenium-trilogin

av Stieg Larsson

Stieg Larssons tre böcker är av den typen som är svåra att lägga ifrån sig och därmed läses igenom i ett sträck, gärna långt in på småtimmarna. Spänningen i historierna kliar i kroppen på ett sätt som antagligen inte kan åstadkommas med annat medium än bokform, och trilogin är ett gott exempel på den slags litteratur där innehållet i skildringen är alenabärande och inte kräver de former av nyans som skulle ha inneburit att språket måste spela en mer framträdande roll. Det är kiosk-krimi, inte problematisk att översätta under förutsättning att man lyckas förmedla den tydliga svenska kulturkontexten. Jag vill med detta inte ge negativ kritik av Larssons berättelser, jag är rätt sorts snobb och jag uppskattade alla tre böckerna. Vidare hyser berättelserna en analys av den roll kön spelar och som kan innebära att kvinnor kan tvingas starta från helt andra utgångslägen än män. Han beskriver också den maktrelation detta kan ge upphov till och de mest förskräckliga handlingar vilka kan ligga i kölvattnet av denna relation. Larsson som med stor sannolikhet hade en strukturell analys av detta samhällstillstånd beskriver det allt annat än subtilt, men väldigt välartikulerat. Hans angrepp genom beskrivelse av den mellan könen stundom tydliga maktobalans är sund i det att de inte förutsätter ett konspiratoriskt sinnelag. De är naturligtvis i berättelsen skilda från själva huvudhistorien. Den första volymens titel Män som hatar kvinnor är passande och fyller en funktion, och jag är aningen besviken på den felaktiga engelska översättningen av den.

Såframt Larssons illustration av Paolo Roberto i den andra boken Flickan som lekte med elden överensstämmer med den faktiske Roberto är jag beredd att erkänna att jag starkt måste ompröva min bild av denne. Då min fördom tidigare, måste jag erkänna, har varit att Paolo är en tämligen korkad och alltför självgod machismo, som av outgrundlig anledning givits alldeles för mycket tid i etern. Att Roberto är macho är möjligen korrekt, men det är fullt förenligt med att samtidigt vara en god gentleman. Hade jag sett mer av den sida av Roberto som Larsson vill porträttera hade min bild av honom varit annorlunda. Problemet kan vara att jag dessvärre kikat alltför selektivt, eller också att denna sida av Paolo Roberto inte existerar. I fortsättningen ska jag göra mitt bästa för att ge honom the benefit of the doubt.

Det utdelas i trilogin också en tydlig känga till det mediesverige där det kan tillåtas tillfälliga kollektiva psykoser i form av så kallade mediedrev. Man behöver inte ha den mest fullkomliga förmåga till eget kritiskt tänkande för att förstå det osakliga som ibland skildras medialt, och som blåögt verkar presenteras på i stort sett samma sätt av alla de olika dagstidningarna. Jag har samtalat med tillräckligt många som har insikt i och erfarenhet av mediesverige för att förstå att Larssons beskrivelse av hur normala regler kan upphöra att gälla, och att vilket nonsens som helst kan placera sig på ett löp eller i en kultursida, är en ibland sorgligt sann verklighetsbeskrivelse. Med den åtminstone teoretiska mångfald Sverige har tycker man att åtminstone något av de spridda redaktionerna ute i landet borde ha förmåga att förmedla annorlunda och inte blint följa fårskocken.

Utan redaktioner och journalister som gräver behövs inte institutioner som står över parlamentarisk kontroll, vilka är de som beskrivs i Larssons roman, för att inbjuda till maktmissbruk. Därför är det viktigt att media inte behandlas som något slags underhållningsverktyg, utan att den tredje stadsmakten faktiskt granskar och belyser. Den uppsjö av gratistidningar, vilka verkar ha noll och ingen budgetering för dylikt arbete är därför ett hån inte bara mot journalistiken, utan också mot det öppna samhälle som kräver en saklig skärskådan av makthavare. Med sin bakgrund i stiftelsen Expo var säkerligen en tidskrift som Millennium en av Stieg Larssons allra mest våta drömmar, och egentligen är det väl det för alla som uppskattar den fina balans demokrati innebär.

Friday, August 22, 2008

Halvlekssnack med regeringen

Det är nu snart halvlek i regeringen Reinfeldts match för Sverige. Naturligtvis är det mycket man både kan och bör kritisera, många hållningar som tycks modifieras i det realpolitiska arbete det innebär att styra ett land. På gott och ont. Det är rimligt att anta att då man befinner sig i en svår och tung maktposition får man nya perspektiv. Har man friska idéer kan dessa perspektiv vara sunda, men om de blir formulerade utifrån en självsvuren rätt till makten är det mer än illa. Hamnar man i ett scenario där man vägrar rannsaka sin egen politik är det bästa möjliga att man hamnar i opposition, tvingas ner på jorden och omformulera det man står för. Det är farligt att sitta för länge på toppen, anarkisterna likasom Lord Acton har nämligen rätt i att makt korrumperar. Därför var det oerhört nyttigt för vänsterblocket att de förlorade valet 2006.

Jag ska här inte gå till angrepp mot den sittande regeringen, det finns redan alldeles för många som kör på autopilot med dylika sura kommentarer. Min förhoppning är att det stora förändringsarbete som krävs för att Sverige ska få ha kvar en välfärdsstat värd namnet ska fortsätta. Jag är nämligen bestämt övertygad om att ett fungerande socialt skyddsnät som kan hjälpa till att resa den som ligger ner är någonting väldigt viktigt att upprätthålla. Detta är en förståelse som vissa borgerliga debattörer ibland verkar bortse ifrån. Den insikt grundad av faktiska erfarenheter som gett övertygelser vilka byggde upp en allmän välfärd. Å andra sidan är vissa vänsterdebattörers hållning om att ta alla typer av välfärd för given, och en rättighet under alla omständigheter, rungande pinsam och naiv. Att tomt gnälla upprätthåller inte välfärd, det visar enbart på brinnande oinsatthet i frågorna vilket i politiska sammanhang är tecken på dålig stil.

Den aktuella demografiska kalkylen i Europa är radikalt annorlunda än den var då de skandinaviska modellerna byggdes upp. Människor lever betydligt längre idag, är därför i pension under en längre tid och blir rimligen också ju äldre de blir mer kostsamma för sjukvården. I de nordeuropeiska länderna där omhändertagandet av våra gamla i stort sett helt överflyttats från familjen till offentliga institutioner innebär detta förhållande naturligtvis en i sammanhanget ännu större utgift för den gemensamma plånboken. I Sverige ska till detta läggas en stor omställning av var människor arbetar och hur staten därmed får in pengar till just denna plånbok. Den svenska socialdemokratiska modellen, välfärdsstat och arbetsmarknadspolitik, med sin uppbyggnad kring de väldigt stora svenska företag som en gång stod för betalningen av en mycket större proportion lönekuvert än idag, står i motsättning till det som är nödvändigt nu. Färre är nämligen de gigantfirmor som har ekonomi att rycka på axlarna åt långa eller många sjukperioder. Något som skulle tvinga många fåmansföretag att faktiskt lägga ner, varpå den samhälleliga pengapungens inkomst helt försvinner. Det krävs färre regler om en absolut rättighet att få behålla arbetet under alla omständigheter, och fler sätt att skapa fler jobb vilket leder till mer skatteintäkter. Det behövs också en vilja och moral att arbeta och göra rätt för sig, och även tungt artilleri mot det utanförskap som gör att hela stadsdelar står i det närmaste helt utanför arbetsmarknaden. Utöver detta måste det skapas en välfärd som är generell i ordets riktiga bemärkelse för att medborgarens skattemoral ska dunka hårt innanför bröstet. Det ska inte krävas medlemskap i diverse klubbar och intresseföreningar för att du ska få ta del av trygghetssystem. Även egenföretagare vars ekonomi är oskiljbar från sin firmas ekonomi kan bli sjuk, med familj att försörja. Också papperslösa flyktingar som så småningom förhoppningsvis ska bidra till det gemensamma kan ha behov av vård. Politiker som tar hänsyn till ovan skrivna är politiker som jag lyhört kommer att lyssna till under nästa halvlek.

Det ironiska i sammanhanget är måhända att en hel del av det förändringsarbetet som regeringen Reinfeldt mödosamt genomför, och får ta skit för, är antagligen nödvändigt för framtida socialdemokratisk politik. Jag sätter femhundra kronor på att hökarna på den röda sidan är otroligt medvetna och tacksamma.

Tuesday, August 19, 2008

Perfume

by Patrick Süskind

I read this book on a recent visit to the metropolis of London where it was quite something to become alerted on how things smell. However, I would have preferred the fragrance of the summer meadows of Somerset, Devon and Cornwall where I was prior to my stay in the capital.

Parisian city dwellers of today would with all certainty receive an olfactory shock if returned to the city of the protagonist in Patrick Süskind's story, Jean-Babtiste Grenoille. 17th century Paris stank of manure, sulphur, coagulated blood, mouldering wood and rats and rotten teeth. Foul odours did not only emanate from the industries, but from each and everyone came a foetor. Into that world Jean-Babtiste was born, and as an orphan he was sold to a tanner. This young boy had an extraordinary sense of smell and on top of that he recognised, distinguished and could discriminate the different flavours of all aromas. In his early life he spent all his free time memorising the scent of everything and he did it so rigidly accurate that he favoured his mental map of smells rather than his sight. Because of this he often chose to walk blindly, with his eyes shut. Grenoille escaped the stench of humans and lived, or rather lied in lethargy, many years in a cave as far away from man-made settlements as possible, unaware and uninterested of the riots, revolutions and wars on the outside. In his cold sweaty nightmare he suddenly realises that he himself is without a human smell, and that he always has been. With this realisation he starts to understand the behaviour of others towards him, but also how he can use it together with his skills in composing the perfect scent and either being loved or at least have his retribution. He leaves his cave and the story of the murderer of virgins can begin.


While writing this, the black dog in my household sits with her big resonance box of a nose outside the window, peering over the market beneath. Amongst men, only Jean-Babtiste Grenoille would have understood.