Friday, June 29, 2012

Civilsamfundet och den obekväma kontroversen

När jag för några veckor sedan flög till Dublin för att bila runt på den irländska västkusten fördjupade jag mig i nummer 18, 2012 av Weekendavisen. Här fastnade jag för artikeln Sverige under forandring (.jpg) och slogs av den statistik skribenten redovisade. Framförallt bet sig frågan fast om hur många som kan komma till ett land samtidigt som förnuftig integration säkras. Eftersom frågan förutsätter kunskap både om alla de som anländer och alla de som mottager låter den sig inte besvaras, men det betyder inte att den för den sakens skull kan ignoreras. Samhällsvetenskaperna och humaniora har nämligen helt andra evidenskrav än naturvetenskaperna, och det som ofta lids brist på är mer jordnära diskussion baserat på sunt förnuft.

Parallellt har det rasat en debatt som berör delar av ämnet. Ett axplock ger bland många andra namnkunniga Sanandaji, Neuding, Gudmundson, Demirbag-Sten och Norberg, Shachar, Sanandaji igen, samt ytterligare dito på Newsmill. En grundläggande nyans har dock saknats och av denna anledning författade jag ett alster om den oangenäma motsättningen, vilken betitlats Integration måste ske i det civila samhället. Den publiceras i dagens Svensk Tidskrift.

Jens Erik Carl Rasmussen (1841-1893) Jagthavari/Yacht shipwreck.

Tuesday, June 05, 2012

The Necessity of Manufacturing

I could not have said it better myself. Peter Schiff explains the necessity of manufacturing. First day at school, pay attention kids (5:13):

"If we ever are going to actually have a real recovery and not a stimulus-induced temporary high, it is going to have to be led by manufacturing. 
The problem is that manufacturing has declined so much because of government policy. We now have more people who work for government than who work in manufacturing. 
The reason we have been able to get away with this is because the world has taken the money we print in exchange for the stuff they produce. 
We run enormous trade deficits because the dollar is the reserve currency. But we have abused that privilige and we are going to lose it. 
When the dollar plunges, Americans are only going to be able to consume what we produce. Or if we want to import something we are going to have to export something of equal value, not just money. 
And then we are going to have to have a lot of manufacturing."

Basic knowledge really. It needs to be repeated with persistence though, as the West keeps adhering to ignorance. For a good enough future it is time to stop wishing and start producing.