Wednesday, September 01, 2010

»Praktiserende læge« bättre än vårdcentral

I Läkartidningen skriver jag under titeln Egen »praktiserende læge« bättre än anonym vårdcentral (som pdf, artikeln finns även i html med kommentering här) att kontinuitet och koordinerande funktion är hörnstenar i en välfungerande primärvård. Jag beskriver varför det inte fungerar optimalt i Sverige och hur det kan förbättras genom att knyta patienterna till sina läkare samt genom att få svenska primärvårdsläkarna att axla ansvaret för sina kliniker/läkarhus.

För er som letar efter MSc-uppsatsen som nämns i artikeln finns den tillgänglig här.