Thursday, August 05, 2010

Kontinuitet, tillgänglighet och koordination

På Newsmill publicerar jag idag en debattartikel om bristen på kontinuitet, tillgänglighet och koordinerande funktion i den svenska primärvården. Den har den attraktiva titeln Många av vårdens problem finns i den svenska primärvårdens organisationsform och tar naturligtvis utgångspunkt i MSc-uppsatsen. Finns det politisk vilja att göra en Norge i Sverige?

Newsmill ligger nere, här finns skärmdump.