Tuesday, June 23, 2009

Eftertanke giver klokskap

Jag minns en diskussion jag en gång hade med en sjuksköterska. Det hela begav sig i goda vänners lag, över en middag på ett kulinariskt krypin med mat influerad från södra fjärran österns kök. Denna sjuksköterska ondgjorde sig över att överläkarna på den avdelningen hon arbetade på var så arroganta och självupptagna att de inte ens tog sig tid att knäppa blusen på patienterna efter att de hade genomfört en kroppslig undersökning. Det kan hända att hon hade fog för sina åsikter om sina medkamrater, om det kan jag inte uttala mig, men hennes antagande att dessa erfarna och välutbildade människor i sin profession skulle handla med ovan beskrivna andemening tar jag för otroligt. Läkaryrket handlar mycket om människokännedom, och detta är något som erfarenhet ger. Alla som gått några terminer på läkarutbildningen vet att iaktta: Hur rör sig patienten från väntrummet och in i konsultationsrummet. Hur är hennes humör. Hennes kondition. Verkar hon komma av en annan anledning än den hon berättat om vid telefonkontakten. Och så vidare. En duktig och erfaren läkare är bra på att under hela patientkontakten utföra denna mycket aktiva process, vilken naturligtvis för den okunnige eller icke särdeles uppmärksamma passerar helt obemärkt. Denna kliniska blick, tillsammans med anamnestiska, objektiva och parakliniska metoder används för att nå fram till ett antal möjliga diagnoser för vidare utredning. Det är så man löser mysterier och det är det läkarens yrke innebär, för att på bästa mån behandla. Har patienten svårt att knäppa knapparna på blusen så ger det mycket information om hennes tillstånd. Lokalt eller systemiskt. Av muskuloskeletal, neuronal, immunologisk, annan eller blandad genes.

Av denna anledning är det oerhört viktigt att tänka igenom det man anser om andras handlingar eller icke-handlingar. Likaså måste man hos sig själv ständigt motarbeta fördomen att allting alltid är av ondo. Detta kanske är ännu mer viktigt idag, då var mans ogenomtänkta dårskap kan publiceras, ögonblickligen tillgängligt för allas beskådan. Inte minst av undertecknad.