Thursday, April 19, 2012

Ge ansvaret tillbaka till medborgarna

I det senaste numret av Det Konservative Folkepartis medlemsblad Politisk Horisont skriver partiordförande Lars Barfoed insiktsfullt i ledaren:

"Det borde vara en mänsklig rättighet att ha ansvar för sitt eget liv. Som medborgare och familj bör man fritt kunna fatta beslut och själv stå till ansvar för dessa, också om det inte nödvändigtvis är till gagn för ens hälsa, ekonomiska förmåga, personliga renommé eller andra grunder som ett flertal i den lagstiftande församlingen anser felaktigt eller oförnuftigt. Det avgörande måste vara att man inte handlar på sätt som går ut över andra eller deras rätt till samma frihet."
"Men vi lever i en tid där samfundets moraliserande och inte minst regeringens längtan till reglering i hög grad hotar med att ta ansvaret från medborgarna."
"Partierna i den sittande röda regeringen har planer om att reglera medborgarnas liv mer än någonsin. Detta eftersom att de själva anser att de har receptet på det goda livet."

Mot slutet av ledaren skriver Barfoed:
"Det är på tiden att vi sätter stopp för denna utveckling. Det behövs en uppgörelse med den överdrivna regleringen. Vi måste påbörja en frihetsprocess där ansvaret och det fria valet åter ges till medborgarna."

När jag jämför med hur debatten låter i Sverige, tyvärr också hos de sittande borgerliga partierna, kan jag ibland slås över hur det verkar saknas en tydlig dimension i det politiska spektrat. Vem i Sverige säger det Lars Barfoed säger och varför framstår det stundtals som att de som sitter på makten tycks behöva bekräfta sin position genom att göra fler snarare än färre problem till statens?