Monday, March 02, 2009

Frihetskänslan

Ingens herre, ingens träl,
Ingens gunstling vill jag kallas;
Frihetskänslan i min själ
Kan ej köpas, ej befallas.

Wilhelm von Braun